La seva evolució a Espanya

#ComerçLocalEsVital

Els inicis del comerç local

Durant l’Espanya de la postguerra, les botigues de barri representaven el model de comerç estàndard. D’aquesta manera, les llars satisfeien les seves necessitats bàsiques de productes i serveis sense sortir del seu barri. És l’edat d’or dels petits comerciants. En aquesta època, els consumidors gastaven la major part dels seus ingressos en l’economia local.

Els anys 70 i 80, el creixement de la gran distribució

Ja entrada la dècada dels 70, Espanya va veure l’assentament de la gran distribució i el consum massiu impulsat per un context econòmic favorable. Les ciutats s’estaven remodelant i comencen a sorgir els supermercats als barris. 

Durant la dècada dels 80, els centres comercials i els hipermercats eren els reis, però la creixent urbanització va fer néixer la primera consciència del medi ambient i del consum excessiu. Els suburbis s’estaven expandint i es creaven empreses mitjanes per satisfer necessitats diferents. Els petits comerciants estan cada vegada més debilitats, especialment les empreses independents. Els centres de les ciutats es van tornar més uniformes, amb més i més cadenes de botigues en les principals ciutats. Aquesta és una realitat que encara es pot veure avui en l’àmbit mundial en el paisatge urbà amb els mateixos cartells instal·lats a tot el món.

Finals del segle XX, l’arribada d’Internet i el declivi del comerç local

Des de finals del segle XX i amb l’arribada d’Internet, el client es va tornar cada vegada més exigent perquè tenia una major varietat (botigues locals, supermercats, botigues especialitzades, comerç electrònic) i «millor informació» (comparadors, opinions, etc.). El comerç de proximitat perd terreny en benefici d’aquestes botigues online i dels centres comercials.

Dècada de 2010, noves tendències fomenten el consum local

La recent aparició de tendències a favor del «consum local» acompanyat d’una acció pública a favor del comerç de proximitat ha permès als petits comerciants recuperar un renovat interès entre els consumidors. Al presenciar aquestes noves formes de consum, la distribució majorista va haver d’adaptar-se a aquesta demanda de proximitat dels consumidors mitjançant la creació de petites àrees comercials adaptades a la mida de cada tipus de municipi. 

En unes poques dècades, el panorama del comerç a Espanya ha canviat significativament. Ha sigut interdependent en un entorn social, econòmic, tecnològic i sobretot ecològic. El 2016, el sector comercial al detall va donar feina al 55,7% del personal ocupat d’Espanya (dades de l’»Estadística Estructural de Empresas: Sector Comercio» publicada per l’INE al juny de 2017).